Humanitaarteaduste keskuste ja instituutide konsortsium (CHCI)

Humanitaarkeskuste ja -instituutide konsortsium sai liikmeks 2021. aastal.

Avaleht | Humanitaarteaduste keskuste ja instituutide konsortsium
CHCI

Humanitaarteaduste keskuste ja instituutide konsortsium on ülemaailmne foorum, mis tugevdab humanitaarkeskuste ja instituutide tööd propageerimise, toetuste andmise ja kaasava koostöö kaudu. CHCI edendab institutsioonidevahelist partnerlust, tunnustab piirkondlikke humanitaarkultuure ja mobiliseerib humanitaarteaduste kollektiivset suutlikkust tegeleda tänapäeva ühiskonna kõige pakilisemate probleemidega.

Missioon: Toetame humanitaarteaduste tulevikku, luues globaalse interdistsiplinaarse koostöö uusi vorme ja meetodeid.


Jaga:

Otse sisu juurde