Rahvusvaheline Geodeetide Föderatsioon (FIG)

Federation Internationale des Geometres on liige alates 1992. aastast.

Rahvusvaheline Geodeetide Föderatsioon (Federation Internationale des Geometres, FIG) asutati 1878. aastal seitsme Euroopa liikmesühenduse poolt ning see on ÜRO ja Maailmapanga tunnustatud rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, mis koosneb riiklikest liikmesühingutest, katastri- ja kaardistamisasutustest ning ministeeriumidest, ülikoolidest. ja ettevõtted enam kui 120 riigist. FIG hõlmab ülemaailmses mõõdistusringkonnas kõiki erialaseid valdkondi, edaspidi geodeesia, katastri, hindamise, kaardistamise, geodeesia, georuumi- ja kvantiteedimõõtjaid ning pakub rahvusvahelist arutelu- ja arendusfoorumit, mille eesmärk on edendada kutsepraktikat ja standardeid.

FIG on ülemaailmselt tunnustatud kui juhtiv rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, mis tegeleb georuumilise teabe ning „maa“, „mere“ ja „ehitatud“ keskkonna haldamisega. Geodeetide ülesanne on määrata kindlaks maa suurus ja kuju, kaardistada selle pindala ja majandada säästvalt.


Jaga:

Otse sisu juurde