Gruusia, Gruusia Riiklik Teaduste Akadeemia

Gruusia Teaduste Akadeemia on liige alates 1992. aastast.

Gruusia Riiklik Teaduste Akadeemia asutati 1941. aastal. See on autonoomne organ, mida rahastab Gruusia valitsus. Gruusia Riiklik Teaduste Akadeemia on vabariigi kõrgeim loodus- ja humanitaarteaduste alusuuringuid teostav ja koordineeriv teadusasutus. Samuti on ta Gruusia valitsuse teadusnõunik. Akadeemia üheksa teadusosakonda ühendab 63 teaduslikku uurimisinstituuti. Akadeemiasse valitakse 70 akadeemikut ja 71 korrespondentliiget. Gruusia Rahvuslik Teaduste Akadeemia on loonud tihedad suhted ja edendab kahepoolset koostööd erinevate riikide teadusorganisatsioonidega. Gruusia Riikliku Teaduste Akadeemia käsutuses on rikkalikum unikaalsete käsikirjade hoidla ja haruldasemad kogud, mis kajastavad riigi sajandivanust materiaalse kultuuri ajalugu.


Otse sisu juurde