Kreeka, Ateena Akadeemia

Ateena Akadeemia on liige alates 1919. aastast.

Ateena Akadeemia on Kreeka kõrgeim teadusasutus. See asutati 1926. aastal ja seda peetakse Platoni Akadeemia pärijaks. Akadeemia põhieesmärk on teadus-, humanitaarteaduste ja kunstide edendamine. See on iseseisev organ. Ta abistab valitsust, edastades haridusministeeriumi kaudu oma seisukohad olulistes riiklikes teadus- ja kultuuriküsimustes. Akadeemia on ainus asutus Kreekas, mis oma liikmelisuse kaudu erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu Rahvusvaheline Teadusnõukogu, L'Union académique internationale ja teised, võib esindada riiki nendes organisatsioonides. Akadeemial on kolm klassi või osakonda: a) loodus- ja rakendusteadused, b) humanitaarteadused ja kaunid kunstid, c) moraali- ja poliitikateadused. Akadeemia valib oma korralised liikmed, kelle ametiaeg on eluaegne. Akadeemia austab oma tegevuse raames väljapaistvaid isikuid, valides nad akadeemikuteks või korrespondentliikmeteks. See annab teadlastele ja intellektuaalidele auhindu silmapaistva panuse eest oma valdkonnas. Akadeemia annab välja oma tehinguid (Praktika), monograafiaid, aga ka teaduslikke raamatuid ja ajakirju.


Otse sisu juurde