Ungari, Ungari Teaduste Akadeemia (MTA)

Ungari Teaduste Akadeemia on liige alates 1931. aastast.

Ungari Teaduste Akadeemia asutas 1825. aastal Ungari suur reformaator krahv Istvan Szechenyi, kes kutsus üles tutvustama Ungaris kaasaegse Euroopa arenenud riikide sotsiaalmajanduslikke ja tehnilisi saavutusi. Pakkudes oma iga-aastast sissetulekut Ungari Õpetatud Seltsi (nagu Akadeemiat tollal nimetati) asutamiseks, näitas ta eeskuju, mida järgisid paljud, nii aristokraadid kui ka tavainimesed, nii et võis kindlalt väita, et akadeemia kutsuti olles kogu rahva suuremeelsusega. Akadeemia kui iseseisev autonoomne organ on alati etendanud juhtivat rolli rahva teaduslikes ettevõtmistes; oma auhindade, auhindade ja erinevate toetustega on see nii rahaliselt kui moraalselt oluliselt kaasa aidanud Ungari teadlaskonna arengule. Akadeemiat kui iseseisvat omavalitsuse põhimõttel töötavat avalik-õiguslikku asutust juhivad president ja presiidium. Akadeemia liikmete koguarv on praegu 682, neist 241 on liht-, 86 korrespondent-, 212 au- ja 143 välisliiget. HASil on kahepoolsed lepingud teadusorganisatsioonidega 49 riigist ning ta on enam kui 200 rahvusvahelise vabaühenduse liige.


Jaga:

Otse sisu juurde