Rahvusvaheline Astronoomialiit (IAU)

IAU on liige alates 1922. aastast.

1919. aastal asutatud Rahvusvahelise Astronoomia Liidu (IAU) missioon on rahvusvahelise koostöö kaudu edendada ja kaitsta astronoomiateadust selle kõigis aspektides. IAU oma 12 teadusosakonna ja 37 komisjoni kaudu, mis hõlmavad kogu astronoomia spektrit, mängib jätkuvalt võtmerolli ülemaailmse astronoomiaalase koostöö edendamisel ja koordineerimisel.

IAU tegevus ulatub fundamentaalsete astronoomiliste ja dünaamiliste konstantide ja üheselt mõistetava astronoomilise nomenklatuuri määratlemisest, uute avastuste kiirest levitamisest, rahvusvaheliste vaatluskampaaniate korraldamisest ja astronoomiaalase haridustegevuse edendamisest kuni varajaste mitteametlike aruteludeni võimalike tulevaste rahvusvaheliste laiaulatuslike rajatiste üle. IAU on ka ainus rahvusvaheliselt tunnustatud asutus, mis annab taevakehadele ja nende pinnatunnustele nimetusi ja nimesid.

Teaduskoosolekute korraldamine on võtmetegevus. Iga kolme aasta järel toimuvatel peaassambleel on rikkalikud teadusprogrammid (800. aastal esitati üle 2,100 suulise ja 2003 posteritööd), mille tulemused on kirjas IAU tehingutes ja astronoomia kõrghetkedes. Lisaks sponsoreerib IAU igal aastal kümmekonda sümpoosionit ja kollokviumit; nende koosolekute materjalid avaldatakse IAU egiidi all kui olulised andmed nende teadusvaldkondade seisu kohta.

IAU on aktiivne ka astronoomilise hariduse ja teadustöö edendamisel riikides, kus astronoomia ei ole veel täielikult välja arenenud, läbi IAU rahvusvaheliste noorte astronoomide koolide, astronoomia arendamise õpetamise ja muude programmide, mida viiakse läbi koostöös erinevate ICSU organite ja ÜRO organisatsioonidega.

IAU paneb suurt rõhku oma enam kui 9,100 liikme isiklikule osalemisele 94 riigist üle maailma. Liikmetega suheldakse teabebülletääni kaudu, mis avaldatakse kaks korda aastas ja mida jagatakse tasuta kõigile üksikutele liikmetele, liituvatele organitele ja suurematele astronoomiainstituutidele üle kogu maailma ning on saadaval ka veebis. Seda täiendab Interneti kasutamine, mis pakub uudiseid ja arhiiviinfot liidu teadus- ja haldustegevuse laia spektri kohta, sealhulgas kontaktteavet teaduskoosolekute kohta.


Jaga:

Otse sisu juurde