Rahvusvaheline raamatukoguühenduste ja institutsioonide föderatsioon (IFLA)

IFLA on liige alates 1974. aastast.

Rahvusvaheline Raamatukoguühenduste ja Institutsioonide Föderatsioon asutati 1927. aastal eesmärgiga edendada rahvusvahelist mõistmist, koostööd, diskussiooni, uurimis- ja arendustegevust kõigis raamatukogutegevuse valdkondades, sealhulgas bibliograafias, teabeteenustes ja personali koolitamises, ning luua institutsioon, mille kaudu raamatukogundust arendada. saab esindada rahvusvahelist huvi pakkuvates küsimustes.


Jaga:

Otse sisu juurde