Registreeri

Rahvusvaheline Kvaternaariuuringute Liit (INQUA)

INQUA on liige alates 2005. aastast.

International Union for Quaternary Resarch (INQUA) on üle 5000 teadlase ülemaailmne võrgustik 50 riigis. See keskendub Maa ajaloo viimasele perioodile (kvaternaar; viimased 2.6 miljonit aastat) ning inimeste ja tänapäevase Maa süsteemi vastastikusele mõjule. Kvaternaar on ainulaadne periood Maa ajaloos. Perekond Homo ilmus kvaternaari alguses ja inimkonna evolutsiooni ajendiks olid sagedased suured muutused globaalses kliimas, mis viisid liustiku- ja interglatsiaalsete ajastuteni, mille keskkonnatingimused olid tänapäevastest väga erinevad. Need kliimakõikumised viisid maapealse geograafia, ookeanide tsirkulatsiooni ja biootiliste koosluste ulatusliku ülemaailmse ümberkorraldamiseni.

INQUA eesmärk on edendada integreeritud interdistsiplinaarseid teadusuuringuid, tuues kokku arheoloogia, antropoloogia, paleobioloogia, mullateaduse, ökoloogia, geoloogia, geokeemia, geofüüsika, geokronoloogia, geograafia, glatsioloogia, klimatoloogia, okeanograafia ja sotsiaalteaduste alal töötavad teadlased. INQUA toidab ja edendab teadlaste ja uurimisasutuste koostööd kogu maailmas oma komisjonide, koosolekute ja väljaannete kaudu. INQUA oluliseks fookuseks on rakendusteemalised uuringud, nagu ohtlikud geofüüsikalised protsessid, kliima- ja keskkonnamuutused ning nende muutuste mõju inimestele. Kvaternaari teadlased dokumenteerivad lähimineviku kliimamuutusi ja määravad kindlaks inimeste jaoks olulised piirkliimatingimused. Tuginedes oma teadmistele minevikust, koostavad kvaternaari teadlased arvulise ja analoogse modelleerimise abil tulevaste muutuste stsenaariume.

INQUA teadlaste ja nendega seotud organisatsioonide teadlaste uuringute tulemused avaldatakse paljudes eelretsenseeritavates rahvusvahelistes ajakirjades, millest mõned on pühendatud just kvaternaari perioodile. INQUA annab välja ka oma ajakirja Quaternary International. 1989. aastal ilmuma hakanud ajakiri jõuab mitmekesise rahvusvahelise publikuni.

INQUA aitab aktiivselt teadlasi ja üliõpilasi, eriti arengumaades, tugevdada nende uurimissuutlikkust. See annab teadlastele ja üliõpilastele toetusi, et võimaldada neil osaleda uurimisprojektides, töötubades ja konverentsidel. Raha antakse ka noortele teadlastele ja üliõpilastele, et nad saaksid osaleda iga nelja aasta tagant toimuvatel INQUA kongressidel.


Otse sisu juurde