Globaalsete keskkonnastrateegiate instituut (IGES)

IGES on liige alates 2020. aastast.

Globaalsete keskkonnastrateegiate instituut (IGES) asutati 1998. aasta märtsis Jaapani valitsuse algatusel ja Kanagawa prefektuuri toetusel, tuginedes ülemaailmsete keskkonnastrateegiate instituudi asutamise hartale. Instituudi eesmärk on saavutada uus tsivilisatsiooni paradigma ning läbi viia uuenduslikke poliitikaarenduse ja keskkonnameetmete strateegilisi uuringuid, mis kajastavad säästva arengu elluviimise poliitiliste otsuste uurimise tulemusi nii Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas kui ka globaalselt. IGES läks 2012. aasta aprillis üle sihtasutuseks Public Interest Incorporated.

IGESi asutamise harta kohaselt tegeleb instituut inimühiskonna põhiprobleemidega, mis eksisteerib tänu globaalse keskkonna rikkalikkusele, ning määratleb uuesti meie praeguste ühiskondade väärtused ja väärtussüsteemid, mille tulemuseks on globaalne keskkonnakriis, et luua uusi tegevusviise ja tsivilisatsioonile uut paradigmat. Selle uue paradigma põhimõtetele tuginedes ehitatakse üles uued sotsiaalsed ja majanduslikud süsteemid, et saaks alata uus globaalse keskkonna ajastu. IGES tunnistab ka, et Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna säästva arengu elluviimine on rahvusvahelise üldsuse jaoks ülioluline küsimus, kuna piirkonnas elab üle poole maailma elanikkonnast ja seal on kiire majanduskasv. Seega on sellel piirkonnal globaalse keskkonna kaitsmisel oluline roll.

Neid üliolulisi küsimusi teadvustades edendab IGES teaduskoostööd rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsuste, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste, ärisektorite, valitsusväliste organisatsioonide (VVO) ja kodanikega. Lisaks teadustööle jagab instituut oma uurimistulemusi ning võõrustab ka rahvusvahelisi konverentse ja õpitubasid.


Jaga:

Otse sisu juurde