Rahvusvaheline Fotogrammeetria ja Kaugseire Ühing (ISPRS)

ISPRS on liige alates 2002. aastast.

Rahvusvaheline Fotogrammeetria Ühing (ISP) asutati 1910. aastal selle esimese presidendi, Austriast pärit Edouard Dolezali juhtimisel. Pärast 70 aastat tegutsemist oma algse nime all muutis Selts 1980. aastal nime Rahvusvaheliseks Fotogrammeetria ja Kaugseire ühinguks (ISPRS) ja 2000. aastal lisas oma huvialasse ruumiinfoteadused. Fotogrammeetria ja kaugseire on teadus, tehnoloogia ja kunst, mille abil saadakse kontaktivabalt pildistamis- ja muudelt andurisüsteemidelt usaldusväärset teavet Maa ja selle keskkonna ning muude füüsiliste objektide ja protsesside kohta salvestamise, mõõtmise, analüüsimise ja kujutamise kaudu.

ISPRS on valitsusväline organisatsioon, mis on pühendunud rahvusvahelise koostöö arendamisele fotogrammeetria ja kaugseire ning nende rakenduste edendamiseks. Seltsi põhitegevused on: riiklike või piirkondlike seltside loomise stimuleerimine ja nendevahelise vahetuse edendamine; uuringute algatamine ja koordineerimine ligikaudu 60 töörühma kaudu, mis koosneb 8 tehnilisest komisjonist; rahvusvaheliste sümpoosionide ja kongresside kokkukutsumine korrapäraste ajavahemike järel; fotogrammeetriat, kaugseiret ja ruumiinfoteadusi, masinnägemist ja arvutinägemist käsitlevate teadustööde ja ajakirjade avaldamise ja vahetamise soodustamine; arutelude salvestiste ja uurimistulemuste ülemaailmse leviku tagamine ajakirjade International Annals of Photogrammetry and Remote Sensing ja International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing avaldamise kaudu; ning koostöö ja koordineerimise edendamine seotud rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega.

ISPRS koosneb tavaliikmetest, kes esindavad 91 riiki, 11 assotsieerunud liiget, 14 piirkondlikku liiget, kes esindavad 7 suurema kontinendi ühendusi, ja 79 institutsioonilist tuge pakkuvast toetavast liikmest. ISPRS sponsoreerib kahte eelretsenseeritavat ajakirja, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing ja ISPRS International Journal of Geo-Information, mis on iga kahe kuu tagant ilmuv elektrooniline väljaanne, ning jagab auhindu ja autasusid selle elukutse tunnustatud isikutele. ISPRS-i ametlikud keeled on inglise, prantsuse ja saksa keel.


Otse sisu juurde