Registreeri

Rahvusvaheline Bioloogiateaduste Liit (IUBS)

IUBS on liige alates 1925. aastast.

Rahvusvaheline Bioloogiateaduste Liit (IUBS) asutati 1919. aastal eesmärgiga edendada bioloogiateaduste uurimist: algatada ja koordineerida uurimistööd, suutlikkuse suurendamist ja muid teadustegevusi, mis nõuavad rahvusvahelist, interdistsiplinaarset koostööd; tagada koostööuuringute tulemuste arutelu ja levitamine, eriti seoses IUBS teadusprogrammidega; edendada rahvusvaheliste konverentside korraldamist ja aidata kaasa nende aruannete avaldamisele.

IUBSi teadusprogrammid on interdistsiplinaarse iseloomuga; need viiakse läbi koostöös riiklike teadusasutustega ja koostöös teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, nii valitsustevaheliste (UNESCO, UNEP, FAO, EÜ jne) kui ka valitsusväliste organisatsioonidega. Need programmid käsitlevad integreeriva bioloogia, bioloogilise mitmekesisuse, bioeetika, biotehnoloogia, bioindikaatorite, bioloogilise hariduse, bioloogilise nomenklatuuri, biosüstemaatika, reproduktiivbioloogia ja vesiviljeluse, bioloogilise keerukuse ja muude valdkondade küsimusi. IUBS annab välja kord kvartalis ajakirja Biology International, mis edastab teavet liidu programmide ja tegevuste kohta IUBSi liikmetele ning koostööd tegevatele asutustele ja üksikisikutele.

IUBSi liikmeskond koosneb praegu 44 teaduste akadeemiate, riiklike teadusnõukogude, riiklike teadusühingute või sarnaste organisatsioonide kaudu liitunud lihtliikmest ja 80 teadusliikmest, kes kõik on rahvusvahelised teadusühingud või erinevate bioloogiliste distsipliinide seltsid ja organisatsioonid. .


Otse sisu juurde