Rahvusvaheline Teaduse ja Tehnoloogia Ajaloo ja Filosoofia Liit (IUHPST)

IUHPST on liige alates 1947. aastast.

Rahvusvaheline Teadus- ja Tehnoloogiaajaloo ja -filosoofia Liit (IUHPST) loodi 1956. aastal 1947. aastal asutatud Rahvusvahelise Teadusajaloo Liidu ja 1949. aastal asutatud Rahvusvahelise Teadusfilosoofia Liidu föderatsiooni poolt. kahest liitorganist sai liidu kaks osakonda, teaduse ja tehnoloogia ajaloo osakond (DHST) ning loogika, metoodika ja teadusfilosoofia osakond (DLMPS).

IUHPST eesmärk on luua ja edendada rahvusvahelisi kontakte ajaloolaste ja teadusfilosoofide ning oma teadusharu ajaloost ja põhiprobleemidest huvitatud teadlaste vahel; koguda teadusajaloo ja teadusfilosoofia arenguks kasulikke dokumente; julgustada ja toetada nendes valdkondades oluliste probleemide uurimist ja uurimist; ning korraldada ja toetada rahvusvahelisi konverentse, sümpoosione ja muid teadusvahetuse vorme.

Igal divisjonil on oma liikmeskond ja organisatsioon ning igaüks korraldab rahvusvahelisi kongresse nelja-aastaste intervallidega, kusjuures ajastus on selline, et DHST ja DLMPS rahvusvahelised kongressid toimuvad vaheldumisi kaheaastaste intervallidega. Nende kongresside vaheaastatel korraldavad mõlema osakonna esindajad vastastikust huvi pakkuvat rahvusvahelist ühiskonverentsi. See loob väärtusliku seose kahe distsipliini vahel.

DHST tegutseb kolme rahaliselt autonoomse teadusliku sektsiooni – Rahvusvahelise Tehnoloogiaajaloo Komitee, Rahvusvahelise Metroloogia Ajaloo Komitee ning Rahvusvahelise Teaduse ja Kultuurilise Mitmekesisuse Assotsiatsiooni – emaorganina. Samuti toetab see mitmeid rahvusvahelisi komisjone, sealhulgas teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühiskomisjoni koos DLMPS-iga. DLMPS toetab konverentse ja uurimistööd erinevates loogika- ja teadusfilosoofia valdkondades ning hoiab tihedaid kontakte nende valdkondade rahvusvaheliste ühendustega.

Praegu on DHST-ga liitunud 49 riiklikku liiget, 13 komisjoni ja 3 sõltumatut sektsiooni ning DLMPS-iga 38 liikmeskomiteed ja 4 komisjoni. Kaks osakonda jagavad kahte komisjoni; DHST-l on ka 5 liiduvahelist komisjoni.


Jaga:

Otse sisu juurde