Rahvusvaheline Toitumisteaduste Liit (IUNS)

IUNS on liige alates 1968. aastast.

Esimest korda arutati ettepanekut moodustada Rahvusvaheline Toitumisteaduste Liit (IUNS) juulis 1946. Kaks aastat hiljem nimetati järgmisel koosolekul ametisse täitevkomitee ning arutati põhikirja ja põhimäärust. IUNS valiti ICSU liikmeks 1968. aastal. IUNSi eesmärgid on: edendada rahvusvahelist koostööd toitumise ja selle rakendamise teaduslikul uurimisel; soodustada teadusuuringuid ja teadusliku teabe vahetamist toitumisteadustes, korraldades kongresse ja konverentse, avaldades ja kasutades muid sobivaid vahendeid; moodustada rakkerühmi ja muid organeid, mida võib vaja minna kahe esimese eesmärgi saavutamiseks; pakkuda sidevahendit teiste organisatsioonidega ning soodustada osalemist ICSU tegevuses, mille liige liit on; arendada liidu eesmärkide saavutamisel abistavat ja sobivat tegevust.

IUNS sponsoreeris 17. rahvusvahelist toitumiskongressi (Viin, Austria, august 2001). IUNSi põhilist teadustööd teevad selle töörühmad ja komiteed. Partnerlussuhted teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega soodustavad IUNSi eesmärkide saavutamist. Mõned komiteed on IUNS/IUFoST ühendkomiteed. IUNSil on FAO, WHO ja ÜRO lastefondiga konsulteeriv eristaatus, ta on rahvusvaheliste meditsiiniteaduste organisatsioonide nõukogu assotsieerunud liige ja allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi ÜRO ülikooliga. Tihe koostöö toimub UNESCO, IAEA, UNEP ja erinevate ICSU asutustega ning Rahvusvahelise Toiduteaduse ja -tehnoloogia liiduga. Praegu on IUNSil 68 liituvat asutust ja 2 vaatleja staatusega liituvat asutust.


Jaga:

Otse sisu juurde