Rahvusvaheline Puhta ja Rakendusliku Biofüüsika Liit (IUPAB)

IUPAB on liige alates 1966. aastast.

Rahvusvaheline Puhta ja Rakendusliku Biofüüsika Liit (IUPAB) asutati 1961. aastal Stockholmis rahvusvahelise puhta ja rakendusliku biofüüsika organisatsioonina. Eesmärgid on: korraldada rahvusvahelist biofüüsikaalast koostööd ja edendada suhtlust biofüüsika igakülgsest edendamisest huvitatud ühiskondade vahel.

Nende eesmärkide saavutamiseks on tal õigus: moodustada eriotstarbelisi komisjone või organeid; korraldada rahvusvahelisi kohtumisi ja konverentse; teha koostööd teiste teadusorganisatsioonidega; tegutseda igal viisil Rahvusvahelise Teadusnõukogu moodustava liiduna kooskõlas selle organi põhikirjaga; arendada mis tahes tegevust, mida peetakse kasulikuks oma deklareeritud eesmärkide saavutamisel.


Jaga:

Otse sisu juurde