Registreeri

Kasahstan, Kasahstani Vabariigi Riiklik Teaduste Akadeemia (NAS RK)

Kasahstani Vabariigi Teaduste Akadeemia on liige alates 1995. aastast.

Kasahstani Vabariigi Riiklik Teaduste Akadeemia (NAS RK) on teadust ühendav keskus ning ühtlasi ka fundamentaal- ja rakendusuuringute koordinaator. NAS-i põhieesmärgid on: analüüsida tipptasemel tehnikat, prognoosida teaduse arengut Kasahstanis ja määratleda prioriteedid teaduse suundumustes. NAS töötab välja teadusprogramme asjakohastel ja tulevastel suundadel.

Kasahstani NAS-i juhatus (presiidium) on nõuandev organ. Juhatusse kuuluvad president ja kuue teadusosakonna juhatajad (sh füüsika ja matemaatika, maateadus, keemia ja tehnoloogia, bioloogia ja meditsiin, sotsiaal- ja humanitaarteadused ning põllumajandus). Teaduste osakonnad hõlmavad peamiselt Kasahstani erinevate teadusharude uurimisinstituute, riiklikke teaduskeskusi ja muid teadusasutusi (mille arv ületab 50); koordineerivad oma teadustegevust riigieelarvest rahastatavate fundamentaaluuringute programmide moodustamisel ja elluviimisel. Osakonnad vastutavad teadusprogrammide konkursside korraldamise ja läbiviimise ning teadusliku ekspertiisi andmise eest. NASi üldistung toimub igal aastal, kus arutatakse teaduse arengu olulisimaid probleeme ning fundamentaal- ja rakendusuuringute põhisuundi ning prioriteete loodus-, tehnika-, agraar-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkondades ning võetakse vastu nende kohta soovitusi. Lisaks valib NAS NASi akadeemikuid, korrespondentliikmeid, samuti auhindu, riiklikke auhindu ja stipendiume.


Otse sisu juurde