Liibanon, riiklik teadusuuringute nõukogu (CNRS-L)

Riiklik Teadusuuringute Nõukogu on olnud liige alates 1974. aastast.

National Council for Scientific Research (CNRS-L) on ainus avalik-õiguslik asutus, mis nii toetab kui ka viib läbi teadusuuringuid; sellisena on see teaduspoliitika kujundamise ja elluviimise keskne institutsioon. Lisaks on see rahastamisagentuur, mis toetab riigi akadeemilisi asutusi paralleelselt oma rolliga suutlikkuse suurendamisel.

1962. aasta seadus, millega loodi CNRS-L, andis sellele autonoomia peaministri eestkoste all. Seega annab CNRS kõikides asjakohastes küsimustes aru peaministrile ja nõustab valitsust, kes seejärel otsustab. Lisaks annab 1962. aasta seadus selge, kuigi jäiga aluse teaduspoliitika kujundamiseks. Viimastel aastatel on CNRS aga otsinud viise ja vahendeid oma rollile uuesti keskendumiseks ning otsib aktiivselt koostööd teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna loomiseks vajalike poliitikate raames.


Jaga:

Otse sisu juurde