Leedu, Leedu Teaduste Akadeemia

Leedu Teaduste Akadeemia on liige alates 1992. aastast.

Leedu Teaduste Akadeemia asutati 16. jaanuaril 1941. Akadeemia juhindub oma põhikirjast, mille on ratifitseerinud Leedu Vabariigi Seim, ja muudest õigusaktidest. Leedu Teaduste Akadeemia koondab silmapaistvamaid Leedu ja välismaa teadlasi, kelle akadeemilised huvid ja tegevus on Leeduga seotud. Akadeemia on Seimi, valitsuse ja selle asutuste sõltumatu ekspert ja konsultant teaduse ja kõrghariduse, kultuuri, sotsiaalarengu, majanduse, keskkonnakaitse, tervishoiu, tehnoloogia ja muudes küsimustes.

Akadeemia rakendab koostöölepinguid 26 välisakadeemia ja muu teaduskeskusega. Koos partneritega viib ta Leedus ellu teadus- ja arendustegevuse jaoks olulisi projekte, mida rahastatakse EL-i struktuurifondidest. Leedu Teaduste Akadeemia on Wróblewski raamatukogu asutaja, mis lisaks oma traditsioonilisele tegevusele avaldab uurimistöid, akadeemilisi ajakirju ja teatmeväljaandeid. Akadeemias korraldatakse sageli üleriigilisi ja rahvusvahelisi konverentse, välisteadlaste seminare, teadlaste kohtumisi, akadeemilisi ettelugemisi ja näitusi. Akadeemia korraldab valitsuse nimel Leedu teaduspreemiate komisjoni tegevust. Akadeemia on asutanud 18 teaduse mälestusauhinda. See julgustab noori teadlasi ja tudengeid tegelema teadusliku uurimistööga, andes igal aastal välja kümme preemiat noorteadlastele ja 15 preemiat ülikooli üliõpilastele. Alates 2010. aastast jagab akadeemia noorteadlastele 15 aastatoetust.

Vastavalt oma põhikirjale on Leedu Teaduste Akadeemial õigus valida avaliku konkursi korras 120 täisliiget (alla 75-aastased). Emeriitide (üle 75-aastaste) ja välisliikmete arv ei ole piiratud.


Jaga:

Otse sisu juurde