Mosambiik, Mosambiigi Teadusuuringute Ühing (AICIMO)

Mosambiigi Teadusuuringute Ühendus (AICIMO) on liige alates 1999. aastast.

1995. aastal asutatud Mosambiigi Teadusuuringute Assotsiatsioon (AICIMO) on sõltumatu, valitsusväline ja multidistsiplinaarne teadusorganisatsioon, mille plaanid ja eesmärgid on suunatud kindla teadusliku baasi loomisele teaduse, riigi ja piirkonna arenguks. Selle eesmärgid on:

  • Teadusuuringud teaduse arendamise nimel;
  • Teadusuuringud kui vastus tehnilistele, sotsiaal-majanduslikele, poliitilistele ja kultuurilistele vajadustele:
    • riigi majandusarengu viiside uurimine teaduse toel läbi teaduslike uurimistööde vastavalt AICIMO programmi prioriteetidele,
    • riigi sotsiaal-majanduslike aspektide ja piirkondliku tegevuse teaduslikud vastused, koostades edaspidiseks kasutamiseks sobiva statistika

Nõustamine

  • aidata sotsiaal-majanduslikel ja poliitilistel organisatsioonidel reguleerida oma tegevust arenguks lähtuvalt teadusest ja loogikast
  • üksikisikutele abi osutamiseks

Ühing on jaotatud 3 osakonnaks, milleks on sotsiaalteadused, täppisteadused ja tehnikateadused. Erinevate riikide teadlased ühinevad järk-järgult AICIMOga ja saavad selle liikmeteks.

AICIMO on loonud tihedad suhted ja koostöö erinevate riiklike ja rahvusvaheliste teadusasutustega ning sõlminud mõnega neist koostöölepingud ideede, kogemuste vahetamiseks ja ühiste teadusuuringute projektide arendamiseks. Selles on üle 31 teadlase erinevatest teadusvaldkondadest. Praegu on töös mitmesugused riiklikud ja ühised piirkondlikud teadusuuringute projektid.

Jaga:

Otse sisu juurde