Namiibia, riiklik teadus-, teadus- ja tehnoloogiakomisjon (NCRST)

Riiklik teadus-, teadus- ja tehnoloogiakomisjon on liige alates 2008. aastast.


VISION:

Olla koordineeriv agentuur, mis hõlbustab teadusuuringute, teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni arendamist Namiibia sotsiaal-majandusliku arengu suunas aastaks 2022.

Visiooniga püütakse ergutada erinevaid sidusrühmi ja mehhanisme/vahendeid, mis moodustavad kanali teadusuuringute, teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni tulemuste loomiseks, teadus- ja arendustegevuse kohustuseks ning kulutada seda juhtiva indikaatorina edasi sotsiaal-majanduslikku arengut Euroopas. teadmistepõhise majanduse kontekstis.

MISSIOON:

Luua ja tugevdada riiklik süsteem, mis edendab, arendab ja teavitab teadust, teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni tõhusa koordineerimise kaudu, et luua teadmistepõhine ühiskond.

Rõhk on süstemaatilise lähenemisviisi loomisel, mis seob ja koordineerib sidusrühmi tarnekanalis optimaalsete RSTI-ga seotud tulemuste saavutamiseks ning edendab selles protsessis olulist edasiminekut teadmistepõhise ühiskonna (sotsiaal-majandusliku süsteemi/ühiskonna) suunas.

Otse sisu juurde