Holland, Hollandi Kuninglik Kunsti- ja Teaduste Akadeemia (KNAW)

Hollandi Kuninglik Kunsti- ja Teaduste Akadeemia on olnud liige alates 1922. aastast.

1808. aastal asutatud Hollandi Kuninglik Kunsti- ja Teaduste Akadeemia (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) hõlmab kogu õppevaldkonda. See koosneb kahest osakonnast: loodusteaduste osakond (110 korralist liiget) ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond (90 korralist liiget). Akadeemia ülesanded on: a) valitsuse nõustamine teadusuuringutega seotud küsimustes; b) teadusliku uurimistöö kvaliteedi hindamine (vastastikune eksperdihinnang); c) foorumi loomine teadusmaailmale ja rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine; d) tegutsemine katusorganisatsioonina instituutidele, mis tegelevad peamiselt alusteadusliku uurimistöö ja teabe levitamisega.


Otse sisu juurde