Seišellid, Seišellide rahvusparkide amet

Seišellide rahvusparkide amet on olnud liige alates 1983. aastast.

1989. aastal loodi Seišellide Vabariigi presidendi vastutusalasse keskkonnaministeerium, mis koordineerib keskkonnaalast tegevust ja tegutseb valvekoerana. 1991. aasta jaanuaris loodi kaitse- ja rahvusparkide talitus esmakordselt keskkonnaministeeriumi osakonnana. 1992. aasta juulis anti kõik praeguseks tegevuse lõpetanud Seišellide riikliku keskkonnakomisjoni (SNEC) ülesanded presidendi korraldusel üle looduskaitse- ja rahvusparkide direktorile. Looduskaitse on nüüd Keskkonna- ja Transpordiministeeriumi loodus- ja kaitseosakonna osakond. Selle põhiülesanneteks on Seišellide kõigi kriitiliste elupaikade, endeemilise ja ohustatud taimestiku ja loomastiku ning erikaitsealade hooldamine ja haldamine.

Jaga:

Otse sisu juurde