Sloveenia, Sloveenia Teaduste ja Kunstiakadeemia (SASA)

Sloveenia Teaduste ja Kunstiakadeemia on liige alates 2009. aastast.

Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia loodi 1938. aastal ning korraldab riiklikke ja rahvusvahelisi teaduskohtumisi, kollokviume ja ümarlaudu, mis hõlmavad praktiliselt kõiki teaduse valdkondi alates humanitaar- ja sotsiaalteadustest kuni loodusteaduste, tehnikateaduste ja biomeditsiinini. SASA teeb koostööd teiste teadus- ja kunstiakadeemiatega ning teiste välismaa teadus- ja kunstiorganisatsioonidega ning korraldab ühisprojekte ja nende elluviimist. Sellel on kahepoolsed lepingud 37 välisakadeemiaga ja ta on mitmete oluliste rahvusvaheliste teadusasutuste liige.


Jaga:

Otse sisu juurde