Sudaan, riiklik uurimiskeskus (NCR)

Riiklik Uurimiskeskus on olnud liige alates 1974. aastast.

1991. aastal asutatud National Center for Research (NCR) on teadus- ja arendusasutus, mis on seotud kõrghariduse ja teadusuuringute ministeeriumiga ning omab Sudaani ülikoolidega sarnast staatust. Selle põhiülesanne on viia läbi teadus- ja rakendusuuringuid Sudaani majandusliku ja sotsiaalse arengu eesmärgil.

Taastuvenergia, keskkonna ja loodusvarade, tehnoloogia, troopilise meditsiini, ravim- ja aromaatsete taimede ning majandus- ja sotsiaaluuringute uurimisinstituudid moodustavad NCRi teadus- ja uurimisasutuse. Üldkasutatavad ruumid on teabe- ja dokumentatsioonikeskus ning väljaannete osakond. Uuringuid viivad läbi 180 teadlast, keda abistavad L100 tehnikud ja ligikaudu 300 abipersonali. Sudaanis töötamisest huvitatud välismaa teadlastele on uurimisinstituutides rajatised. NCR on arendanud uurimissuhteid asjakohaste riiklike ja rahvusvaheliste instituutidega. See rakendab edukat partnerluspoliitikat.

Jaga:

Otse sisu juurde