Tansaania, Tansaania teaduse ja tehnoloogia komisjon

Tansaania teaduse ja tehnoloogia komisjon (COSTECH) on liige alates 2004. aastast.

Tansaania teaduse ja tehnoloogia komisjon (COSTECH) on avalik-õiguslik organisatsioon, mis asutati 1986. aastal parlamendi seadusega Tansaania riikliku teadusuuringute nõukogu järglasena. Tema ülesanne on koordineerida ja edendada teadus- ja tehnoloogiaarendustegevust riigis. Ta on valitsuse peanõunik kõikides küsimustes, mis puudutavad teadust ja tehnoloogiat ning nende rakendamist sotsiaal-majanduslikus arengus.

Praegu on COSTECHiga seotud üheksateist uurimis- ja arendusinstituuti. Oma organisatsioonilises struktuuris. COSTECH koosneb kolmest komponendist, nimelt: komisjon, teadus- ja arendustegevuse nõuandekomiteed ning sekretariaat. Komisjon on juhtorgan, samas kui teadus- ja arenduskomiteed on tehnilised komponendid. Sekretariaat – vastutab igapäevaste toimingute eest. Komisjoni liikmeteks on nii tema sidusasutused kui ka prominentsed professorid riiklikest ülikoolidest ja valitsuse poliitikakujundajad. Seega on tegemist katusorganisatsiooniga, mis esindab riikliku teadus- ja tehnoloogiaringkonna huve.


Jaga:

Otse sisu juurde