Ühendkuningriik, Royal Society

Royal Society on olnud liige alates 1919. aastast.

Kuninglik Selts on Ühendkuningriigi ja Rahvaste Ühenduse sõltumatu teadusakadeemia ning paljude maailma silmapaistvamate teadlaste iseseisev stipendium, kes on pärit kõigist teaduse, inseneriteaduse ja meditsiini valdkondadest. Seltsi põhieesmärk, mis kajastub tema 1660. aastate asutamislepingus, on tunnustada, edendada ja toetada tipptaset teaduses ning julgustada teaduse arengut ja kasutamist inimkonna hüvanguks. Selts hõlbustab oma arutelukoosolekute kaudu teadlaste omavahelist suhtlust ja suhtlemist ning levitab teaduslikke edusamme oma ajakirjade kaudu. Selts tegeleb ka väljaspool teadlaskonda iseseisva poliitikatöö, kvaliteetse teadushariduse edendamise ja avalikkusega suhtlemise kaudu. Seltsi juhib nõukogu, mida juhivad president ja neli asepresidenti. Alalist personali juhib tegevdirektor.

Seltsi strateegilised prioriteedid rõhutavad pühendumust kõrgeima kvaliteediga teadusele, uudishimust juhitud uurimistööle ning teaduse arendamisele ja kasutamisele ühiskonna hüvanguks. Need prioriteedid on:

  • Teaduse ja selle eeliste edendamine
  • Teaduse tipptaseme tunnustamine
  • Silmapaistva teaduse toetamine
  • Teadusliku nõu andmine poliitika jaoks
  • Rahvusvahelise ja ülemaailmse koostöö edendamine
  • Haridus ja avalik kaasatus

Jaga:

Otse sisu juurde