Ameerika Ühendriigid, National Academy of Sciences (NAS)

National Academy of Sciences on liige alates 1919. aastast.

Riiklik Teaduste Akadeemia (NAS), mis asutati USA Kongressi 1863. aasta aktiga, on nii auväärne teadusühing kui ka valitsuse nõunik. NAS annab välja teadusajakirja, korraldab sümpoosione ja koosolekuid, annab auhindu ja teadusauhindu ning hoiab sidet teiste riikide teadusakadeemiatega. Koos sellega seotud organisatsioonide, riikliku tehnikaakadeemia ja meditsiiniinstituudiga, tegutseb NAS riikliku teadusnõukogu kaudu poliitika ja tehniliste uuringute läbiviimisel. Rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide nõukogu (BISO) kui NRC alaline nõuandekomitee uurib teadustegevusega seotud küsimusi ning hindab teadusuuringute alase rahvusvahelise koostöö võimalusi ja takistusi. BISO toimib ISC USA riikliku komiteena (USNC). Samuti jälgib see umbes 25 täiendava USNC võrgustikku ISC liikmeliitude ja interdistsiplinaarsete komiteede jaoks.


Otse sisu juurde