Vatikani Linnriik, Paavstlik Teaduste Akadeemia

Paavstlik Teaduste Akadeemia on olnud liige alates 1931. aastast.

Paavstlik Teaduste Akadeemia sai alguse 1603. aastal Linceorum Academia nime all, 1847. aastal reorganiseeriti Pontificia Academia dei Nuovi Lincei ja paavst Pius XI taastati selle praeguse nimega 1936. aastal. Akadeemia eesmärk on edendada matemaatika ja füüsika arengut. ja loodusteadused ning nendega seotud epistemoloogiliste probleemide uurimine. Selle töö on ulatuselt rahvusvaheline ja selle liikmeskond, kuhu kuulub 80 paavstlikku akadeemikut, on ülemaailmne ja mittesektantlik.

Akadeemias peetakse plenaaristungeid ning korraldatakse õppenädalaid ja töörühmi, mis on seotud fundamentaalteaduse, globaalprobleemide, teaduspoliitika ja bioeetika küsimustega. Lisaks avaldab Akadeemia oma koosolekute toimetisi ning akadeemikute ja teiste teadlaste teadusuuringute ja uuringute tulemusi. Sellega antakse Pius XI medal silmapaistvatele noortele teadlastele.


Otse sisu juurde