Venezuela, Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)

Riiklik teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute nõukogu on olnud liige alates 1955. aastast.

1967. aastal loodud riiklik teadus- ja tehnoloogiliste uuringute nõukogu (FONACIT) on autonoomne institutsioon, mille eesmärk on edendada innovatsiooniprotsesse teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute arendamise ning riikliku innovatsioonisüsteemi (NSI) ülesehitamise kaudu. Selle programmid hõlmavad alus- ja rakendusuuringuid, inimressursside koolitamist, infosüsteemide loomist ja tugevdamist, NSI agentide suhete struktuuri muutuste esilekutsumist ning sidemete edendamist muu maailmaga. soodustada riiklike statistikaameti agentide osalemist rahvusvahelistes programmides.

Nõukogu kujundab ka riikliku täitevvõimu nõuandeorgani riikliku innovatsioonisüsteemi poliitilist poliitikat ning koordineerib tegevusi riiklikul tasandil avaliku ja erasektori organisatsioonidega erinevates teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkondades.


Jaga:

Otse sisu juurde