Vietnam, Vietnami teadus- ja tehnoloogiaühenduste liit (VUSTA)

Vietnami teadus- ja tehnoloogiaühenduste liit on olnud liige alates 1963. aastast.

Vietnami teadus- ja tehnoloogiaühenduste liit (VUSTA) on Vietnami intellektuaalide riiklik vabatahtlik organisatsioon, mis on spetsialiseerunud paljudele erinevatele teaduse ja tehnoloogia valdkondadele. VUSTA sidusettevõtete hulka kuuluvad teaduse ja tehnoloogia distsiplinaarühendused kesksel tasandil ning teadus- ja tehnoloogialiitude liidud omavalitsuste ja provintsi tasandil.
Praegu on VUSTA liikmeskond umbes pool miljonit. Liikmed on riigi- ja eraasutustes töötavad teadlased; inimesed, kes praegu töötavad ja inimesed, kes on pensionil. Liikmete vanus ulatub varasest kahekümnest pensionini.
VUSTA peamised eesmärgid on järgmised: 1) koondada ja ühendada Vietnami teadusele ja tehnoloogiale spetsialiseerunud haritlased Vietnami industrialiseerimiseks ja moderniseerimiseks; 2) pakkuda nõustamist, kriitikat ja sotsiaalset kontrolli, mis on aluseks Vietnami sotsiaal-majandusliku arengu ning teaduse ja tehnoloogia arengu suuniste, poliitikate, seaduste, plaanide ja suurprojektide koostamisel; 3) viia läbi keskkonnakaitsealaseid uuringuid, uute tehnoloogiate ja programmide rakendamist; 4) osaleda aktiivselt rahva üldiste teadus- ja tehnikaalaste teadmiste täiendamises; inimressursside koolitamine ja ümberõpe, teaduslike ja tehniliste talentide julgustamine ja toetamine; 5) veenda ja kaasata teadlasi võitlusesse rahu eest, sõja vastu ning sõpruse ja vastastikuse mõistmise eest maailma eri rahvaste vahel.

Otse sisu juurde