Sambia, Sambia Teaduste Akadeemia (ZaAS)

Sambia Teaduste Akadeemia on liige alates 2006. aastast.


Sambia Teaduste Akadeemia (ZaAS) moodustati riikliku teadus- ja tehnoloogianõukogu kontorites 2005. aastal ja asutati ametlikult samal aastal. Moodustati ajutine valitsusnõukogu ja koostati põhiseaduse eelnõu. Akadeemia registreeriti samal aastal ühinguna (mittetulundusühinguna) ja võeti 2006. aastal vastu Aafrika teadusakadeemiate võrgustiku (NASAC) liikmeks. Esialgu ei rakendatud liikmete värbamisel rangeid meetmeid, mis põhjustas mõningaid raskusi akadeemia tegevust.

Alates 2016. aasta jaanuarist on akadeemia välja töötanud poliitikadokumendid, mis sisaldavad rangeid protseduure liikmete ja stipendiaatide nimetamise ja valimise kohta. Praegu on sellel 42 liiget ja stipendiumi, kes katavad mitmesuguseid teadusi, sealhulgas põllumajandus- ja loomateadusi, bioloogiateadusi, keemiat, inseneriteadusi, toiduteadusi, meditsiiniteadusi, mineraaliteadusi ja veterinaariateadusi. Liikmeskonda kuuluvad teadlased akadeemilisest ringkonnast, avalikust ja erasektorist. Akadeemia toimus 2017. aasta septembris esimest korda sisseastumistseremoonia, kuhu kutsuti sisse kõik liikmed ja stipendiaadid.

Alanud on akadeemia seadusandlus Riigikogu seadusega ning akadeemia eesmärk on anda teadusküsimustes täiesti sõltumatut ja objektiivset arvamust ning mängida rolli ka riigi teadushariduse planeerimisel ja koordineerimisel.

Akadeemia avaldab oma tegevuste hulgas aruandeid teaduse edusammudest Sambias ja julgustab meediat kajastama riigis tehtud teadusuuringuid.

Jaga:

Otse sisu juurde