Zimbabwe, Zimbabwe teadusnõukogu (RCZ)

Zimbabwe teadusnõukogu on olnud liige alates 1989. aastast.

Zimbabwe Teadusnõukogu (RCZ) on valitsusasutus, mis edendab Zimbabwe teadus- ja tööstusringkondade vahelise koostöö kaudu teadusliku ja tehnoloogilise suutlikkuse suurendamist. RCZ loob ja hoiab sidemeid kutseorganisatsioonide ja tippkeskustega, et tugevdada oma rolli riikliku ja rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö soodustajana. Samal ajal püüab see aidata teadlastel parandada oma võimet vastu võtta teaduslikke leide ja rakendada neid ühiskonna hüvanguks. RCZ tegeleb aktiivselt rakendusteaduste ja tehnosiirdega ning paneb järjest rohkem rõhku teaduse ja tehnoloogia kasutamisele arendustegevuses. Teadustöö on suunatud eelkõige arenguprobleemide lahendamisele. Seda täiendavad töötoad ja sümpoosionid, kus spetsialistid kohtuvad, et vahetada kogemusi ja õppida tundma oma valdkonna uusimaid arenguid.
RCZ tegevusharud on alalised komiteed järgmistes valdkondades: põllumajandusteadused, loodus- ja keskkonnateadused, tööstusareng, maavarad ja maateadused, terviseteadused, kaugseire, sotsiaalteadused ja informaatika. Nõukogu liikmesus on kolm aastat ja kõik liikmed määrab Zimbabwe president. Nõukogul on korraga kümme kuni viisteist liiget. RCZ igapäevast planeerimist ja asjaajamist juhib väike sekretariaat.


Jaga:

Otse sisu juurde