Kuidas saada liikmeks

Üheskoos edendame teadust kui ülemaailmset avalikku hüve. Lisage oma hääl ülemaailmsetesse teadusdebattidesse ja saage osa ülemaailmsest teaduse häälest.

Kuidas saada liikmeks

Liituge üha suureneva ülemaailmsega liikmelisus mis aitab tugevdada rahvusvahelist teadust ühiskonna hüvanguks, suurendades suutlikkust koondada ja integreerida teaduslikku tipptaset ja teaduspoliitika eriteadmisi kõigist teadusvaldkondadest kogu maailmas. ISC liikmeks saades saab teie asutus osaks ülemaailmsest teaduse häälekandjast.

ISC liikmelisuse väärtus

Saate kasu hääletada (täisliikmena) ja nimetada õigusi, samuti juurdepääsu rahvusvahelistele võimalustele oma teaduslike prioriteetide ja huvide edendamiseks, sealhulgas osaleda olulistes rahvusvahelistes teadusvestlustes ja tegevustes, mis on korraldatud Euroopa Komisjoni raames. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja teiste hulgas Maailma Majandusfoorum. Uurige võimalusi teha koostööd teiste liikmetega ühist huvi pakkuvates küsimustes ja hankida juurdepääs teabele rahvusvaheliste teaduse arengute kohta, sealhulgas rahastamisvõimalused ja toetus parimate tavade vahetamiseks. Tugevdage oma organisatsiooni jaoks oluliste distsiplinaarsete või riiklike teadusringkondade riiklikku ja rahvusvahelist teadlikkust ja võimendage oma sõnumeid ISC kanalite kaudu.

Rohkem informatsiooni ISC liikmelisuse väärtuse ja eeliste kohta.

Liikmekategooriad

Meie liikmed liituvad nõukogu institutsioonidega järgmistes kategooriates:

1. Kategooria 1 (Täisliige): Teadusliidud, ühendused ja sarnased asutused, mis on rahvusvahelised teadusorganisatsioonid, mis on pühendunud konkreetsete teadusdistsipliinide või -valdkondade praktiseerimisele ja edendamisele.

2. 2. kategooria (täisliige): teaduste akadeemiad, teadusnõukogud või sarnased mittetulunduslikud teadusasutused, mis esindavad riigis, piirkonnas, territooriumil või kogu maailmas laias valikus teadusvaldkondi või erialasid.

3. 3. kategooria (seotud liige): muud organid, mis on valitsus- ja valitsusvälised organisatsioonid, mille tegevus on nõukoguga sarnases valdkonnas.

ISC ei paku individuaalset liikmelisust. Kui teie asutus ei vasta abikõlblikkuse kriteeriumidele, kaaluge ISC tegevustes osalemist mõne meie organisatsiooni liikmena liikmed.

ISC kogukonnaga liitudes kohustuvad liikmed toetama ISC väärtusi, järgima ISC-d Põhikiri ja kodukord ning järgida ISC nägemust teadusest kui ülemaailmsest avalikust hüvest ning selle missioonist pakkuda teadusele võimas ja usaldusväärne ülemaailmne hääl. Liikmeid kutsutakse osalema kogukonna üritustel ja tegevustes, olema esindatud ISC-s Üldkoguja suhelda ISC teadusega programmid ja sidusasutused.

Liikmemaksud

ISC liikmeks astumisel tuleb tasuda iga-aastane liikmemaks üldkogu poolt määratud skaalas. Praegu määratakse 1. kategooria täisliikmete tasud organisatsiooni enda liikmemaksudest saadava tulu järgi, samas kui 2. kategooria täisliikmete tasud põhinevad riigi SKT-l. Sidusliikmete tasud moodustavad praegu 541. aastal fikseeritud tasu 2023 eurot aastas.

Taotlege ISC liikmeks saamist

Kas olete huvitatud meie ülemaailmse liikmeskonnaga liitumisest ja oma hääle lisamisest ülemaailmsetesse teadusdebattidesse? Ootame teie organisatsiooni teateid taotlus. Kui teil on ISC liikmelisuse kohta küsimusi, võtke ühendust.

Saada sõnum

Anne Thieme
anne.thieme@council.science

Liikmelisuse kontaktametnik

Gabriela Ivan
gabriela.ivan@council.science

Liikmelisuse arendamise ametnik


Image by Jamie Templeton Unsplashi korral


Otse sisu juurde