Registreeri

Üleskutse kandideerida 2024. aasta Stein Rokkani auhinnale | tähtaeg: 30. aprill

Iga-aastane auhind tähistab võrdlevate sotsiaalteaduslike uuringute tõelise teerajaja Stein Rokkani pärandit, tunnustades ettepanekut, mida peetakse selles valdkonnas oluliseks ja originaalseks panuseks.

Tähtaeg: 30 aprill 2024

💰 Auhinnafond: €5,000

📚 Väli: avatud kõigile sotsiaalteaduste distsipliinidele

📧 Kas on küsimusi? E-POST auhinnad@ecpr.eu


Stein Rokkani iga-aastast võrdlevate sotsiaalteaduslike uuringute auhinda annab välja Rahvusvaheline Teadusnõukogu Bergeni ülikool ja Euroopa poliitikauuringute konsortsium (ECPR). Tänu Bergeni ülikooli suuremeelsusele on selle auhinnafond 5,000 eurot. 

Auhinnale võivad kandideerida võrdlevate uuringute tööd kõikidelt sotsiaalteaduste erialadelt. See antakse esildisele, mida žürii peab oluliseks ja originaalseks panuseks võrdlevas sotsiaalteaduslikus uurimistöös.

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaadi esitamine

Kandideerimiseks saatke ametlik kiri aadressile auhinnad@ecpr.eu. Kandidaate võivad esitada teadusasutused (sh ülikoolid ja osakonnad, teaduskeskused, akadeemiad, distsiplinaarliidud või ühendused ja teadusasutused) ning need peaksid tulema organisatsiooni/osakonna juhataja kaudu.

Ühe asutuse kohta võib esitada ainult ühe kandidaadi. Asutused ei pea olema ISC ega ECPRi liikmed.

Kandidaadid peavad sisaldama kolme eraldi PDF-failina:

 • Ametlik kandidaadi esitamise kiri, milles avaldatakse toetust kandidaadi kandidatuurile sellele auhinnale (Dokument 1)
 • Kandidaadi elulugu, sealhulgas tema töö ja uurimishuvide ülevaade (Dokument 2)
 • Raamatu pealkiri ja ilmumisaasta (Dokument 2)
 • Raamatu PDF-koopia (Dokument 3) (Pange tähele, et see peab olema otsitav PDF)

Abikõlblikkuse 

 • Stein Rokkani auhind on avatud kõikide sotsiaalteaduste valdkondade kandidaatidele, kes ei pea olema seotud ei ISC ega ECPR-i liikmesasutusega.
 • Töö peaks olema oluline ja originaalne panus võrdlevasse sotsiaalteaduslikku uurimistöösse.
 • Teos peab olema avaldatud monograafia. Avaldamata käsikirjad, toimetatud kogud ja kogutud teosed ei ole abikõlblikud.
 • Raamat peab olema avaldatud auhinnale eelneva kahe kalendriaasta jooksul. 2024. aasta Stein Rokkani auhinna saamiseks peavad raamatud olema ilmunud 2022. või 2023. aastal. Ühtegi raamatut ei tohi kandideerida rohkem kui ühe aasta jooksul.
 • Töö peaks olema soovitavalt inglise keeles; samas saab kandideerida mõnes muus keeles kirjutatud töö, kui sellega on kaasas ingliskeelne töö kokkuvõte.

Pärast kandidaatide esitamise tähtaega võidakse kirjastustel paluda anda žürii liikmetele koopiad raamatust alternatiivses vormingus.

Välistused

 • Enesekandidaate vastu ei võeta.
 • Väljaandjate ja agentuuride kandidaate vastu ei võeta.
 • ECPR-i täitevkomitee, ISC juhatuse ja sekretariaadi liikmed ning ECPR-i raamatute, ajakirjade või ajaveebi toimetajad ei ole oma kehtivusajal ega teatud puhverperioodi jooksul pärast seda auhinda kõlblikud.
  • ECPR täitevkomitee ja ISC juhatuse liikmetel on puhverperiood kolm aastat; ISC sekretariaadil ja ECPR-i toimetajatel on puhverperiood üks aasta.
  • Nõudmisest, et teos on avaldatud kahel eelmisel aastal, võib sel juhul loobuda, et teos oleks abikõlblik puhverperioodile järgneval aastal.

Žürii

Selle auhinna žüriid juhib ECPR täitevkomitee liige ning sellesse kuuluvad Universitetet i Bergeni ja ISC esindaja ning veel kaks väljapaistvat sotsiaalteaduste valdkonna teadlast.

Auhinna väljakuulutamine ja kättetoimetamine

Võitja kuulutatakse välja 2024. aasta lõpus.


Lisateave Stein Rokkani auhinna, selle ajaloo ja varasemate võitjate kohta.

Otse sisu juurde