Registreeri

Ookeani kümnendi jaoks vajaliku teaduse kaasprojekteerimine

Ookeani kümnendi virtuaalse seeria esimene veebiseminar rõhutas usalduse loomise olulisust – ning vajadust asjakohaste rahastamis- ja stiimulistruktuuride järele – säästvaks arenguks vajalike ühiselt kavandatud ookeaniuuringute arendamiseks.

Mida tähendab ühiselt kavandatud lahendustele suunatud teadusuuringud ookeanide aastakümne kontekstis? Ja kuidas saame edendada kaasdisaini kaastootmist ja kaastarnimist ookeaniuuringutes ookeanide aastakümne jooksul?

Need olid juhtküsimused hiljutisel veebiseminaril, mille kutsus kokku UNESCO valitsustevaheline okeanograafiakomisjon koostöös Rahvusvahelise Teadusnõukoguga. Veebiseminar tõi kokku transdistsiplinaarsete ja interdistsiplinaarsete uuringute eksperdid, et arutada laiaulatuslikku arutelu, tuginedes olemasolevatest uuringutest saadud õppetundidele ja vaadates tulevikku sellele, kuidas kümnend edendab ja hõlbustab ühiselt läbiviidavaid ja koos kavandatud teadusuuringuid.

Vaata salvestust:

Koosoleku slaididele pääsete juurde lehel aruanne ROK-i kodulehel.

Ookeani kümnendi virtuaalsari sisaldab interaktiivseid veebidialooge, mille eesmärk on mobiliseerida ülemaailmne ookeanikogukond ning edendada ümberkujundavaid partnerlussuhteid ja uuenduslikke lahendustele orienteeritud tegevusi ookeanide aastakümneks. Teine virtuaalne dialoog, mis toimus 5. oktoobril, keskendus ookeanile ja inimeste tervisele – saate sarja kohta lisateavet ja pääsete ligi kõikidele salvestustele Ocean Decade veebisait.


Foto vormi järgi Taustapilt

Otse sisu juurde