Registreeri

Viis peamist sõnumit IPBES-i jaoks väliselt ülevaatepaneelilt

Välisülevaate paneel, mida koordineerib ISC, esitas oma järeldused 7. aprillil 29 valitsustevahelise teaduspoliitika platvormi bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste 2019. täiskogu istungil, mis võeti vastu 1. mail toimunud koosolekul.

Välisülevaate paneeli kaasesimees Peter Bridgewater tutvustas tulemusi täiskogu istungil, märkides, et Maailma Majandusfoorumi 2019. aasta globaalsete riskide aruandes käsitleti muude ülemaailmsete riskide hulgas bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ökosüsteemi kokkuvarisemist.

Ettevõtlus- ja poliitikaliidrite tähelepanu oli nüüd suunatud nendele probleemidele ning nendevahelistele seostele ja tagasisidele. Professor Bridgewater rõhutas, et on ülimalt vaja selgeid ja ühemõttelisi nõuandeid bioloogilise mitmekesisuse seisundi ja seda muutvate tegurite kohta, et poliitikakujundajad ja valitsused saaksid tegeleda Maa ökosüsteemide ees seisvate väljakutsetega.

Välisülevaate paneel märkis, et IPBES:

  • on saavutanud oma teadusliku usaldusväärsuse ja andnud olulise panuse bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitlevate teadmiste edendamisse
  • tal on suured tugevused, sealhulgas suur liikmeskond, valitsustevaheline staatus, mis hõlmab mitmeid teadmiste allikaid ja sidusrühmi, erinevate maailmavaadete kasutamise katsetamine;
  • on oma tööprogrammi täitmiseks loonud täielikult toimivad juhtimisstruktuurid ja protseduurireeglid
  • on eelarvepiirangutest hoolimata edukalt ellu viinud liiga pühendunud tööprogrammi.

Sektori rahvarohke väljaku tõttu oli välisülevaate paneelil 7. plenaaristungil viis põhisõnumit:

  1. IPBES peab määratlema visiooni ja missiooni, mis selgitab selle rolli teaduse ja poliitika liidesena, ning kohanemisstrateegia, kus nelja funktsiooni* vaadeldakse ja hallatakse ühtse komplektina;
  2. IPBES peaks tugevdama oma töö poliitilisi aspekte, kui ta soovib täita oma ülesandeid teaduse/teadmiste ja poliitika liidesena;
  3. IPBES peab säilitama teadusliku sõltumatuse, võimaldades samal ajal hinnangute kaastöötamist ja koostootmist;
  4. IPBES peaks välja töötama strateegilisema ja koostööpõhisema lähenemisviisi sidusrühmadele ja
  5. IPBES peab tagama oma rahalise jätkusuutlikkuse pikas perspektiivis, et see oleks pikas perspektiivis tõhus.

Esitluse saab alla laadida PDF-vormingus allpool. Lisateavet välise ülevaatepaneeli kohta leiate siin.

Ametliku otsuse eelnõu ülevaatekomisjoni 7. täiskogu koosoleku aruande kohta leiate siin.

Fotokrediit: Trevor Cole saidil UnsplashOtse sisu juurde