Registreeri

Keskenduge interaktsioonidele: 2018. aastal on välja kuulutatud teine ​​Nexuse konverents

Veeinstituut Põhja-Carolina ülikoolis on teatatud, et teine ​​Nexuse konverents teemal vesi, toit, energia ja kliima toimub 16.–18. aprillil 2018 Chapel Hillis, Põhja-Carolinas.

Ühendades sidusrühmad, akadeemikud, teadlased ja praktikud valitsusest, ärist ja kodanikuühiskonnast, tunnistab Nexuse lähenemisviis, et üksteisega seotud maailmas pole kohta eraldatud lahendustele, ning püüab maksimeerida sektoriteadmisi piiriüleselt töötades.

Konverents keskendub teaduse ja poliitika liidesele ning säästva arengu eesmärkidega seotud kohustuste ülevaatamisele – vahendite, näitajate ja metoodikate jagamisele, et leida lahendusi, partnerlussuhteid ja lünki.

Üritus pakub ruumi arutada ja teha koostööd poliitikakujundajate ja teadlaste praeguste peamiste probleemide üle, sealhulgas selliste peamiste väljakutsete osas nagu:

  • Põllumajandus peab 30. aastaks tootma 50-2030% rohkem toiduaineid
  • Primaarenergia vajadus suureneb 40. aastaks 2030%.
  • Veenõudlus ületab 40. aastal ülemaailmset kättesaadavust 2030% võrra
  • 200 miljoni kliimamuutuse pagulase suurenemine muudab 2050. aastaks ülemaailmse tervishoiu arengu

Alates 2014. aasta konverentsist on Nexuse diskursuse maastikul toimunud olulisi muudatusi ning 2018. aasta konverents käsitleb kolme läbivat valdkonda. Need on järgmised:

  • Linnaväljakutse – kus Nexuse kompromissid muutuvad kogukondade ja inimeste elu jaoks väga oluliseks
  • Tervisega seotud Nexuse probleemid, tunnistades, et kliimamuutustega need suurenevad
  • Ränne ja liikuvus, kui valitsused ja sidusrühmad hakkavad arenema Ülemaailmne rändekokkulepe järgmise kahe aasta jooksul. Nexus-probleemid mängivad rände suurenemises kriitilist rolli, kuna toitu ja vett napib ning kliimamuutuste mõju avaldab üha enam mõju

Nexuse lähenemisviis peegeldab kestliku arengu eesmärkide püüdlusi ja nende saavutamiseks vajalikke multidistsiplinaarseid meetmeid. 2014. aastal toimunud avakonverentsil osales umbes 300 delegaati 33 riigist ja see viis Chapel Hilli deklaratsioonaastal esitati ÜRO-le avaldus kestliku arengu eesmärkidele integreeritud lähenemisviiside loomise kohta Peaassamblee säästva arengu eesmärkide avatud töörühm.

Abstraktide esitamine on avatud kuni 31. oktoobrini 2017, külastage sündmuse lehele lisateabe saamiseks ja registreerumiseks.


Otse sisu juurde