Registreeri

Ülemaailmne juhendraamistik bioteaduste vastutustundlikuks kasutamiseks: bioriskide leevendamine ja kahesuguse kasutusega teadusuuringute juhtimine

Maailma Terviseorganisatsioon on nüüd avaldanud bioteaduste vastutustundliku kasutamise juhendi, mis on ISC tegevuskavas kirjeldatud koostööprojektide verstapost.

🥇 See tegevuskava projekt on nüüdseks lõppenud ja ISC jätkab väljundite toetamist ja võimendamist.

. Globaalne juhendraamistik bioteaduste vastutustundlikuks kasutamiseks: bioriskide maandamine ja kahesuguse kasutusega teadusuuringute juhtimineh eesmärk on pakkuda väärtusi ja põhimõtteid, vahendeid ja mehhanisme, et toetada liikmesriike ja peamisi sidusrühmi bioriske maandamisel ja ennetamisel ning kahesuguse kasutusega teadusuuringute juhtimisel.

Võtmeprojektina ISC tegevuskava, ISC esindajad, sealhulgas Craig Callender ja Françoise Baylis, on teinud raamdokumendi koostamiseks koostööd kõrgetasemelise rühmaga, mida koordineerib Maailma Terviseorganisatsioon. Raamistik keskendub rollile, mida vastutustundlikud teadusuuringud võivad mängida õnnetustest, ettenägematust ja tahtlikust väärkasutusest, mille eesmärk on kahjustada inimesi, loomi, taimi, põllumajandust ja keskkonda, põhjustatud ohtude ennetamisel ja leevendamisel.

Raamistik võtab vastu Üks tervisekäsitlus ning keskendub rollile, mida vastutustundlikud bioteaduslikud uuringud võivad mängida õnnetustest, tahtmatust või tahtlikust väärkasutusest, mille eesmärk on kahjustada inimesi, loomi, taimi ja põllumajandust ning keskkonda, põhjustatud ohtude ennetamisel ja leevendamisel.

„WHO mängib olulist rolli teaduse ja innovatsiooni jõu ärakasutamisel ning on ülemaailmne juhtroll, et toetada liikmesriike uusimate teaduse, tõendite, innovatsiooni ja digitaalsete lahenduste tõlkimisel, et parandada tervist ja võrdõiguslikkust kõigi jaoks.”

Dr Soumya Swaminathan | Peateadlane
World Health Organization

Raamistik:

  • tõstab teadlikkust bioriskide juhtimise tähtsusest ühe tervise lähenemisviisi kontekstis;
  • Annab väärtuste ja põhimõtete kogumi, mis suunavad otsuste langetamist;
  • Määrab kindlaks vahendid ja mehhanismid bioriski juhtimiseks;
  • sätestab praktilise viieetapilise lähenemisviisi raamistiku rakendamiseks;
  • Pakub kontrollnimekirju erinevatele sidusrühmadele; ja
  • Välja töötatud stsenaariumid ja juhtumiuuringud, et illustreerida probleeme ja võimalusi bioriskide ja kahesuguse kasutusega uuringute juhtimisel.

Raamistik on peamiselt mõeldud neile, kes vastutavad bioriskide juhtimise eest, näiteks poliitikakujundajatele ja reguleerivatele asutustele, kes vastutavad riikliku poliitika väljatöötamise eest, et kasutada ära bioteaduste potentsiaalset kasu, piirates samas nende riske. Raamistik on suunatud ka teadlastele ja teadusasutustele, koolitajatele, koolitajatele, projektijuhtijatele, rahastusasutustele, kirjastajatele, toimetajatele, turvatöötajatele, erasektorile ja kõigile asjaomastele sidusrühmadele, kes on osa teadustöö elutsüklist.

Bioriskide juhtimine on teema, mis peaks puudutama kõiki riike, kuigi riikidel on erinev kontekst, vajadused ja lähtekohad. Nende riskide maandamine nõuab erinevate sidusrühmade ja valdkondade individuaalseid ja kollektiivseid meetmeid. Bioriskide leevendamine ja kahesuguse kasutusega uuringute juhtimine on jagatud vastutus.


Pilt: irwan-rbDE93-0hHs-unsplash

WHO aruandlus.

Otse sisu juurde