Registreeri

Kutse noortele akadeemiatele ja ühendustele liituda ISC liikmeks

Ajal, mil teaduse edusammud toimuvad dünaamilises ja kiiresti muutuvas maailmas ning teadust on vaja rohkem kui kunagi varem, et leida lahendusi mitmetele globaalsetele väljakutsetele, pakub ISC abikõlblikele noortele teadusrühmadele tasuta sidusettevõtte liikmelisust.

Teaduse ülemaailmse häälekandjana soodustab ISC rahvusvahelist koostööd ja annab ülemaailmsele teadusringkonnale geograafia, soo, vanuse, keele ja kultuuri kaasamise ja mitmekesisuse eetos. ISC-l on ainulaadne ülemaailmne liikmeskond, mis ühendab üle 200 rahvusvahelise teadusasutuse, kelle eesmärk on üheskoos edendada teadust kui ülemaailmset avalikku hüve. Ühistes jõupingutustes ISC liikmetega laiendame nüüd liitunud liikmestaatust abikõlblikele noortele akadeemiatele ja teadusühendustele. 

ISC tunnistab paljusid väljakutseid, millega karjääri alustavad teadlased ja noored akadeemiad keeruliste teadussüsteemide navigeerimisel ja arendamisel silmitsi seisavad. Seetõttu on ISC oma liikmete kaudu pühendunud koostöö, ressursside jagamise ja partnerluse ökosüsteemi edendamisele, tehes koostööd noorte teadlastega riiklikes, piirkondlikes ja ülemaailmsetes teadussüsteemides.

ISC pakub tasuta liitumist kõigile noorte teadlaste organisatsioonidele, kes vastavad liikmekategooriate kriteeriumidele Üks ja kaks. Abikõlblikke noori akadeemiaid ja teadusühendusi julgustatakse liituma tulevikus täisliikmetena, kuid praegu pakutakse neile võimalust liituda sidusliikmetena, samal ajal kui töötatakse välja uus tasude struktuur kinnitamiseks järgmisel Peaassambleel. Praegused tasud loobutakse. 

Kõik noorte teadlaste organisatsioonid, kes vastavad abikõlblikkuse kriteeriumidele, on oodatud liikmeks kandideerima, esitades alloleva veebivormi.

Koos ISC-ga seotud liikmega, Global Young Academy (GYA), jätkab ISC noorte teadlaste toetamise ja partnerluse liini, mis julgustab rahvusvahelist, põlvkondadevahelist ja interdistsiplinaarset koostööd ja dialoogi, nagu GYA oma missioonis ütleb.

ISC liikmed on oodatud ühendust võtma gabriela.ivan@council.science noorte akadeemiate ja ühenduste soovitustega ning edendada nende sidet ISC-ga.


Interneti-taotlusvorm


Selle vormi täitmiseks lubage oma brauseris JavaScript.

Taotluse esitaja kontaktandmed

Nimi

Noorte Akadeemiast või Ühingust

Klõpsake või lohistage faile sellesse ala üleslaadimiseks. Saate üles laadida kuni 2 faili.
ISC kogukonnaga liitudes kohustuvad liikmed toetama ISC väärtusi, järgima ISC põhikirja ja kodukorda ning järgima Councilu2019 visiooni teadusest kui ülemaailmsest avalikust hüvest ning selle missioonist pakkuda võimsat ja usaldusväärset ülemaailmset. hääl teadusele. Liikmeid kutsutakse osalema kogukonna üritustel ja tegevustes, olema esindatud ISC üldkogul ning suhtlema ISC teadusprogrammide ja -organitega.
Otse sisu juurde