Registreeri

Oodatud on kandidaate ÜRO säästva arengu ookeaniteaduse kümnendi tegevplaneerimisrühma liikmeks

Valitsustevaheline okeanograafiakomisjon (IOC) soovib saada ekspertide kandidaadid ÜRO säästva arengu ookeaniteaduse kümnendi tegevplaneerimisrühmaga liitumiseks.

Valitsustevahelise okeanograafiakomisjoni (ROK) täitevnõukogu 51. istungjärgul (3.–6. juulil 2018, Pariis) avaldasid ROK-i liikmesriigid ja partnerid suurt toetust ÜRO säästva arengu ookeaniteaduse kümnendile.

Nõukogu leppis kokku, et kümnendi rakenduskava koostamise ja ettevalmistavas etapis (2018–2020) ette nähtud tegevuste elluviimise ühe põhimehhanismina moodustatakse täitevplaneerimisrühm (EPG). Nagu on määratletud selle lähteülesanne, on EPG ekspertrühm, mis koosneb 16–20 liikmest, kes tegutsevad isiklikult.

Eksperdid valitakse kõikehõlmava ja läbipaistva valikuprotsessi käigus, mida juhivad ROK-i valitud ohvitserid (kes esindavad 5 ROK-i piirkondlikku geograafilist rühma), kes selgitavad välja parimad kandidaadid, võttes nõuetekohaselt arvesse sugu, vanust, piirkondlikku tasakaalu ja teadmisi/kogemusi.

Sekretariaat võtab vastu:

  1. Üksikekspertide enesekandidaatide esitamine;
  2. ROK-i/UNESCO/teiste ÜRO organite riiklike koordineerimismehhanismide poolt esitatud ekspertide kandidaadid;
  3. Asjakohaste ÜRO organite, valitsustevaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja muude institutsionaalsete sidusrühmade ekspertide kandidaadid.

Kandidaadid tuleks saata ROK-i sekretariaati (ocean.decade@unesco.org) tähtajaks 5 september 2018 (Kesköö ECT).

. Kandidaatide esitamise kutse ja sellega seotud ülesseadmise vorm, samuti valikuprotsessi üksikasjad leiate veebisaidilt ÜRO kümnendi veebisait. Kandidaadi esitamise vorm sisaldab kontaktandmeid ja esitamiseks vajalikku teavet.

Otse sisu juurde