Registreeri

Katastroofimeditsiini teadlase Ahmadreza Djalali kavandatud hukkamine tuleb viivitamatult peatada

Rahvusvaheline teadusnõukogu väljendab tõsist muret Iraani-Rootsi katastroofimeditsiini teadlase dr Ahmadreza Djalali heaolu pärast, keda ähvardab otsene hukkamise oht.

Kutsume Iraani ametivõime üles peatama dr Amadreza Djalali suhtes määratud surmanuhtlus ja tagama tema viivitamatu vabastamise.

Iraani võimud panid dr Djalali üksikvangistusse, kes valmistuvad iga hetk tema surmaotsust täide viima. 24. novembril helistas dr Djalali oma naisele, et öelda, et see jääb tema viimaseks hüvastijätuks.

Dr Djalali arreteeriti 2016. aasta aprillis, kui ta reisis osalema Teherani ja Shirazi ülikoolide korraldatud seminaridel. 21. oktoobril 2017 mõisteti dr Djalali süüdi ja mõisteti surma, tuginedes väidetele, et ta oli edastanud Iisraeli võimudele luureandmeid. Dr Djalali on süüdistused vaidlustanud, kinnitades, et tema sidemed rahvusvahelise akadeemilise kogukonnaga on tema süüdistuse aluseks. Dr Djalali õpetab Rootsi, Itaalia ja Belgia ülikoolides, sh Karolinska Institutetis Rootsis; Università degli Studi del Piemonte Orientale, Itaalias; ja Vrije Universiteit Brussel, Belgias. Dr Djalalilt on võetud õigus oma süüdimõistvat otsust ja karistust edasi kaevata. Tema perekonna sõnul on dr Djalali osariigi vahi all piinatud ja üksikvangistuses olnud.

ÜRO meelevaldse kinnipidamise töörühm leitud 2017. aasta arvamusest et ta peeti omavoliliselt kinni ja kutsuti üles viivitamatult vabastama. Iraani võimud on ignoreerinud rahvusvaheliste kõrghariduse ja inimõiguste kogukondade korduvaid üleskutseid dr Djalali vabastada ning ta perekonna ja kolleegide juurde tagasi saata.

Rahvusvaheline Teadusnõukogu pooldab teaduse vaba ja vastutustundlikku tegutsemist, mis on ülemaailmse teaduse arengu ning inimeste ja keskkonna heaolu jaoks ülioluline. Selline praktika nõuab teadlaste liikumis-, ühinemis-, väljendus- ja suhtlemisvabadust. Djalalilt on võetud õigus rahumeelselt läbi viia oma akadeemilist uurimistööd ja panustada täiel määral oma katastroofimeditsiini erialale.

Dr Djalali olukord tekitab tõsist muret nii teadlastele kui ka ühiskonnale kõikjal. Tema vahistamine, süüdimõistmine ja karistuse määramine viitavad akadeemilise vabaduse, nõuetekohase menetluse, õiglase kohtupidamise ja vangide humaanse kohtlemise rahvusvaheliste standardite räigele eiramisele, mis on tagatud inimõiguste ülddeklaratsioonis ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis. Iraan on partei. Lisaks on UNESCO soovituses teaduse ja teadlaste kohta öeldud, et „liikmesriigid peaksid tagama, et teadlaste ja kõigi teiste isikute, keda kõnealune teadus- ja arendustegevus võib mõjutada, tervise ja ohutuse tagamiseks järgivad kõik riiklikud eeskirjad ja täidetakse täielikult rahvusvahelisi õigusakte, mis käsitlevad töötajate üldist kaitset vaenuliku või ohtliku keskkonna eest”.

Djalali olukorra on muutnud ebakindlamaks Iraani tuumateadlase Mohsen Fakhrizadehi tapmine 27. novembril Teherani lähedal.

ISC kutsub Iraani ametivõime tungivalt üles peatama dr Djalali suhtes määratud surmanuhtlus ja korraldama tema viivitamatu vabastamise.


Vaata ka:

Toetus ettevõttelt Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia: https://www.kva.se/en/nyheter/oroande-nyheter-om-ahmadreza-djalali

Toetage kampaaniat 153 Nobeli preemia laureaati.

Toetage kampaaniat Ohustatud teadlased: https://www.scholarsatrisk.org/actions/ahmadreza-djalali-iran/

Häire, kuna Iraanis surmamõistetud teadlast ähvardab hukkamine, loodus, 30. november 2020
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03396-w

Otse sisu juurde