Registreeri

Teadlased kohtuvad ÜRO säästva arengu eesmärkide eksperdirühma koosolekul

Ligikaudu 30 juhtivat loodus- ja sotsiaalteaduste teadlast kogunes 20.–21. märtsini ÜRO peakorterisse New Yorgis, et arutada selle raamistiku üle. Säästva arengu eesmärgid ning anda teaduslik sisend kestliku arengu eesmärkide avatud töörühmale (OWG).

Koosolek avati David Griggsi ettekandega, peaautor a hiljuti ajakirjas Nature avaldatud artikkel säästva arengu eesmärkide kohta. See hõlmas paneeliettekandeid ja täiskogu arutelusid säästva arengu eesmärkide kontseptuaalse raamistiku ning teaduslike vahendite, näiteks stsenaariumide modelleerimise, kasulikkuse kohta.

Toimus ka interaktiivne istung valitsuse esindajatega, sealhulgas kestliku arengu eesmärkide avatud töörühma liikmetega, mida juhatas Ungari suursaadik ÜRO juures ja OWG kaasesimees Csaba Körösi. Osales umbes 80–90 esindajat valitsustest ja suurematest rühmitustest ning ÜRO organist.

Koosolekul koostati teadusringkondadelt valitsustele olulised soovitused, sealhulgas selle kohta, kuidas töötada välja jätkusuutliku arengu eesmärkide kontseptuaalne raamistik, prioriteedid ja integreerida majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõõde. Suursaadik Körösi teatas dialoogisessiooni lõpus, et OWG soovib saada teadusringkondadelt jätkuvat panust kogu valitsustevahelise kestliku arengu eesmärkide kogumi koostamise protsessi.

Koosoleku korraldas ühiselt ÜRO sotsiaal- ja majandusasjade osakond (UN-DESA), ICSU ja Rahvusvaheline sotsiaalteaduste nõukogu (ISSC).

Olemas on ka videosalvestus sündmusest.


Otse sisu juurde