Registreeri

Kliimameetmete aken ohtlike süsteemsete riskide vältimiseks on ahenemas, hoiatab IPCC viimane aruanne

Vastavalt IPCC viimasele aruandele kliimamõjude, kohanemise ja haavatavuse kohta võivad miljardite inimeste elusid üle maailma mõjutada kiirenevad ja üha ohtlikumad muutused.

Globaalne soojenemine 1.5-ni°C kõrgem industriaalajastu eelsest temperatuurist põhjustab vältimatult kliimaohtude suurenemist, mis kujutab endast mitmeid riske inimühiskondadele ja ökosüsteemidele. Aruande kohaselt vähendaks soojenemise lähiajal piiramine märkimisväärselt prognoositavaid kadusid ja kahjusid, kuid ei suuda neid kõiki kõrvaldada. Vaatamata viimastel aastatel tehtud edusammudele on kohanemine siiani olnud ebaühtlane ega ole piisav ohu ulatusega toimetulemiseks ning edasise kohanemise piirangute kõrvaldamiseks on vaja kiireloomulisi meetmeid.

Kliimamuutus 2022: mõjud, kohanemine ja haavatavus, mille täna avaldas valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC), on II töörühma panus IPCC kuuendasse hindamisaruandesse.

Aruandes käsitletakse terviklikku vaadet kliimamuutuste tagajärgedele, inimeste elu muutumisele ja muutumisele ning sellele, mida saab teha kohanemiseks ja kliimamuutuste vastupanuvõimeliste arenguteede loomiseks. See võtab arvesse inimesi ja piirkondi, mis on kliimamõjude suhtes kõige haavatavamad, ning praktilisi ja rahalisi ressursse, mis on vajalikud riskide vähendamiseks.

Rõhutades, et kliima, ökosüsteemid (ja nende bioloogiline mitmekesisus) ja inimühiskonnad on üksteisest sõltuvad, selgitatakse raportis, et kliimamuutused, ökosüsteemi degradeerumine ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine tekitavad omavahel seotud ja täiendavaid riske.

„Kliimariskid on keerulised, astmelised ja kiirenevad. Meie kogemus COVID-19 stsenaariumide projektiga on näidanud, kuidas pandeemia on arenenud sotsiaalseks ja majanduskriisiks, mis süvendab olemasolevaid haavatavust. See näitab, kuidas kaskaadriskid võivad koos kliimamuutustega areneda. Geopoliitiliste pingetega silmitsi seistes ei tohi meid häirida kliimamuutustest tulenevatest ohtudest, millel on nii lühi- kui ka pikemas perspektiivis kaskaadmõjud. Peame COVID-19 pandeemiast õppima ja muutma rahvusvahelise koostöö kurssi nii leevendamise kui ka kohanemise kiireks tegutsemiseks," ütles ISC president Peter Gluckman.

IPCC II töörühma kaasesimees Debra Roberts ütles, et II töörühma aruande teeb nii veenvaks see, et see toob esile muutused, mida me kõik kogeme:

Aruandes kutsutakse poliitikakujundajaid ja otsustajaid üles tegutsema kõikidel tasanditel, öeldes väga kindlalt, et „Iga edasine viivitus kooskõlastatud globaalsete kohanemis- ja leevendamismeetmetega jätab kasutamata lühikese ja kiiresti sulguva võimaluse kindlustada elamiskõlbulik eluase. ja jätkusuutlik tulevik kõigile”.

Aruandes on peatükid kliimariskide kohta, mis käsitlevad mõjusid erinevatele piirkondadele ja linnadele ning võimalusi riskide maandamiseks.

Uus aruanne tugineb enam kui 34,000 262 teadustöö tulemustele ja selles osales 60 autorit enam kui XNUMX riigist. Sellest järgneb Töörühma I aruanne füüsikateaduse aluste kohta mis käivitati 2021. aasta augustis osana IPCC kuuendast hindamistsüklist. III töörühma panus leevenduste kohta valmib 2022. aasta aprilli lõpus ja kokkuvõtlik aruanne tuleb esitada hiljem 2022. aastal.

Uuri lähemalt ja loe aruannet IPCC veebisaidilt.

Vaadake aruande tutvustamise pressikonverentsi

https://youtu.be/JpK7eeYRhjQ

Võite olla huvitatud ka

Globaalsete riskide tajumise aruanne 2021

Future Earth, Sustainability in the Digital Age ja International Science Council tutvustavad ülemaailmsete riskide teadlaste tajumise uuringu teise iteratsiooni tulemusi.


Image by Jéan Béller on Unsplash

Otse sisu juurde