Registreeri

Nanomaterjalide kirjelduse töötuba

Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) ja CODATAICSU teaduse ja tehnoloogia andmete komitee sponsoreerib 23. ja 24. veebruaril 2012 kahepäevast ümarlaua seminari, mille eesmärk on tuua kokku erinevate valdkondade rahvusvahelised teaduseksperdid, et hinnata nanomaterjalide kirjeldamissüsteemide hetkeseisu ja tuua teadusringkondade seisukohti standardiseeritud nanomaterjalide kirjelduste väljatöötamisega aktiivselt tegelevate rühmade tähelepanu.

Esindajad OECD nanotehnoloogia töörühm ja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) osaleb töötoas. Üks võimalik tulemus on see, et teadusliidud, riiklikud ja rahvusvahelised standardite väljatöötamise organisatsioonid ja muud rühmad aktiveeritakse koostööks, et lahendada keerulisi probleeme, mis on seotud kõigi võimalike nanomaterjalide kirjeldamisega.

Töötoas on nanomaterjalide erinevate aspektide ekspertide ülevaateettekanded, käimasoleva kirjelduse arendustöö kokkuvõtted ja väikesed arutelurühmad, et välja selgitada, millised meetmed on tulevikus vajalikud. Töötuba toimub kutsete alusel ja toimub Pariisis.

Seminari aruanne ja soovitused avaldatakse CODATA Data Science Journal.


Otse sisu juurde