Anne-Sophie Stevance

Teaduse vanemametnik, ülemaailmse teaduspoliitika üksuse juht

Anne-Sophie Stevance

Anne-Sophie juhib rahvusvahelisi teaduspoliitilisi tegevusi, mis on seotud säästva arengu eesmärkide, 2015. aasta järgse katastroofiriski vähendamise raamistiku ja uue kliimakokkuleppega. Nende protsesside raames koordineerib Anne-Sophie rahvusvahelise teadlaskonna sisendeid ning toetab teadlaste ja poliitikakujundajate vahelist tugevamat suhtlust. Anne-Sophie on töötanud ka Future Earth, globaalse Maa süsteemi uurimise uue strateegilise raamistiku kavandamise ja rakendamisega. Tal on riigiteaduste magistrikraad, mis on spetsialiseerunud säästva arengu poliitikale. Enne ISC-ga (ja ICSU-ga) liitumist töötas Anne-Sophie keskkonnaprojektide ametnikuna uurimiskonsultatsioonifirmas ning aitas integreerida inseneri- ja teadusteadmisi kohalikesse keskkonnapoliitikatesse. Tal on ka kogemusi sidusrühmade juhtimises kohalikul ja Euroopa tasandil, et toetada jätkusuutlikkuse algatusi.

anne-sophie.stevance@council.science
+ 33 (0) 1 45 25 67 04

Otse sisu juurde