Courtney Radsch

ISC projekti ekspertpaneeli liige:
Teaduse avalik väärtus

Courtney C. Radsch, Ph.D., on rohkem kui kakskümmend aastat töötanud tehnoloogia ja meedia ristumiskohas teadlase, ajakirjaniku ja advokaadina. Praegu keskendub tema uurimistöö meedia- ja tehnoloogiapoliitikale, teabe terviklikkusele ja tehisintellektisüsteemidele, digitaalsele juhtimisele ja mõjutamistoimingutele ning põhineb empiirilisel uuringul, keskendudes globaalsele lõunale. Dr Radsch on autor on olnud arvukatest uurimistöödest, raamatupeatükkidest ja tema artiklitest avaldatud juhtivates ülemaailmsetes ja kohalikes meediaväljaannetes ja eelretsenseeritavates ajakirjades. Tema raamat Küberaktivism ja kodanikuajakirjandus Egiptuses: digitaalne dissidents ja poliitilised muutused ilmus 2016. aastal ja varem töötas ta Lähis-Idas ajakirjanikuna. Dr Radschi teadustöö ja töö on kantud pühendumisest inimõigustele ja sõltumatu meedia jätkusuutlikkuse tagamisele ning selleks pakub ta missioonipõhistele organisatsioonidele ekspertteadmisi ja strateegilist nõustamist.  

Otse sisu juurde