Registreeri

Eva Alisic

ISC Foundation Fellow (juuni 2022)

Kaasamine ISC-s

  • Teaduse planeerimise alalise komitee liige (2022–2025)

Taust

Professor Eva Alisic asub Austraalias Melbourne'i rahvastiku ja ülemaailmse tervise koolis. Ta uurib, kuidas noored ja pered traumaatiliste kogemuste ja ebasoodsate olukordadega toime tulevad, eesmärgiga parandada tuge ja teenuseid. Eva teeb laialdast koostööd elukogemusega inimeste, poliitikakujundajate, kunstnike ning paljude tervishoiu-, haridus- ja õigusvaldkonna spetsialistidega. Tema projektid hõlmavad lapsi ja perekondi, kes on kannatanud sõjast, katastroofist, perevägivallast ja meditsiinilistest traumadest ning on viinud nii poliitika kui praktika muutusteni.

Eva on endine Global Young Academy kaasesimees ja juhtinud InterAcademy Partnershipi projekti teadusakadeemiate rolli kohta ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Ta tunneb suurt huvi karjääri alguses ja keskpaigas olevate teadlaste toetamise vastu ning on kaastöötanud Aafrika ja ASEANi teadusjuhtimise programme.


Leht on uuendatud 2024. aasta mais.

Otse sisu juurde