Katsia Paulavets

Teaduse vanemametnik

Katsia Paulavets

Katsia koordineerib selle tööd ISC teaduse planeerimise komitee ja juhendab ISC ülemaailmsete uurimisprogrammide, võrgustike ja teaduskomiteede portfelli. Ta juhib ka asutuse tööd Ülemaailmne jätkusuutlikkuse teadusmissioonide komisjon, mille ülesandeks on määrata kindlaks institutsionaalsed korraldused ja finantsmudelid missioonile orienteeritud teaduse toetamiseks säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamiseks. Katsia koordineerib ka ISC kogukonna teaduslikku panust kliimamuutuste poliitikaprotsessidesse.

Nõukogus juhtis Katsia teaduse rahastamisprogrammi Agenda 2030 integreeritud teadusuuringud Aafrikas (LIRA 2030 Africa), mille eesmärk oli suurendada Aafrika teaduslikku panust kestliku arengu eesmärkide ja uue linnade tegevuskava elluviimisse. Katsia töötas ka globaalse lõunamaa teadlaste kaasamise nimel Tulevane Maa, ülemaailmse jätkusuutlikkuse uurimiskava ja aidanud kaasa selle loomisele Valitsuse teadusnõustamise rahvusvaheline võrgustik.

Enne nõukoguga liitumist töötas ta UNEPi tehnoloogia, tööstuse ja majanduse osakonnas Pariisis, et arendada institutsionaalset suutlikkust hädaolukordadeks valmisoleku ja keemiliste õnnetuste ennetamise vallas nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Enne seda töötas Katsia Rootsis Lundi ülikoolis säästva energia suutlikkuse tõstmise programmi väljatöötamise ja elluviimisega.

Katsial on Lundi ülikoolis ja Valgevene riiklikus tehnikaülikoolis magistrikraad keskkonnatehnika, keskkonnamõju hindamise, juhtimise ja poliitika alal.

katsia.paulavets@council.science
+ 33 (0) 1 45 25 67 17

Otse sisu juurde