Lorrae Van Kerkhoff

Professor Lorrae van Kerkhoff on säästva arengu, loodusvarade majandamise ja kliimamuutustega kohanemise õppejõud ja sotsiaalteadlane. Kerkhoffi uurimustöö keskendub teadmiste juhtimisele ja teaduse rollile keeruliste, ebakindlate sotsiaal-ökoloogiliste väljakutsete lahendamisel.

Selle direktor on professor Lorrae van Kerkhoff Veefutuuride Instituutja on ettevõtte personali arenduse assotsieerunud direktor Fenneri keskkonna- ja ühiskonnakool, juures Austraalia riiklik ülikool. Tema uurimistöö keskendub teaduse rolli mõistmisele keeruliste keskkonnaküsimuste otsuste tegemisel, eriti seoses ebakindlaks, kuid erinevaks tulevikuks valmistumisega. Ta kasutab kvalitatiivseid sotsiaalseid ja institutsionaalseid uurimismeetodeid, et uurida, kuidas Austraalias ja rahvusvaheliselt teadmisi luuakse, jagatakse, rakendatakse ja juhitakse, ning teeb koostööd sidusrühmadega, et luua uuenduslikke ülemineku- ja transformatsioonivõimalusi. Lorrae juhib keskkonna ja jätkusuutlikkuse bakalaureuseõppe programmi ning õpetab säästvat arengut ja keerulisi keskkonnaprobleeme.


Jälgige Lorrae Van Kerkhoffi Twitteris @ANUsustsci

Otse sisu juurde