Kenya valitsuse välis- ja rahvusvahelise kaubanduse ministeeriumi peasekretär

Amb. 2018. aasta veebruaris nimetati välisministeeriumi peasekretäriks Macharia Kamau, CBS. Ta on rikkalike kogemustega karjääridiplomaat. Enne ametisse nimetamist oli ta töötanud Kenya alalise esindajana ÜRO juures New Yorgis alates 2010. aastast. Kenya alalise esindajana ÜRO juures, Amb. Kamau aitas kaasa säästva arengu eesmärkide ja 2030. aasta säästva arengu tegevuskava väljatöötamisele vastavalt kaasesimees ja kaaskorraldajana. Ta oli muu hulgas ka rahutagamiskomisjoni esimees, UNICEFi juhatuse esimees, puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalisriikide konverentsi president ja ÜRO metsafoorumi president. Ta töötas 16 aastat UNDP ja UNICEFi vanemjuhtimise ja -juhtimise alal; 7 aastat ÜRO alalise koordinaatori ja UNDP esindajana (Botswana ja Rwanda); 6 aastat ÜRO lastefondi esindajana (Kariibi mere idaosa ja Lõuna-Aafrika Vabariik); 3 aastat ÜRO ja välissuhete juhina, tegevdirektori büroos, UNICEFi peakorteris New Yorgis. Amb. Kamau oli ka Peaassamblee presidendi erisaadik kliimamuutuste küsimustes ja ÜRO peasekretär El Niño ja kliima küsimustes.

Otse sisu juurde