Pärl Dykstra

– endine ISC juhatuse lihtliige 2018-2021, ISC liige
– ISC kõrgetasemelise töörühma liige, kes on määratud juhtima ISC strateegia väljatöötamist valitsustevahelises süsteemis

Pärl Dykstra

Pearl Dykstra on Rotterdami Erasmuse ülikooli empiirilise sotsioloogia professor. Ta on Hollandi sotsiaalteaduste ja majandusuuenduste avatud andmeinfrastruktuuri ODISSEI teadusdirektor, mis sai 2020. aastal Hollandi suuremahulise teadusliku infrastruktuuri rahastamise teekaardi.

2015. aastal määrati ta Euroopa Komisjoni teaduslike peanõunike rühma liikmeks ning aastatel 2016–2020 oli ta selle aseesimees. Praegu on ta Euroopa Komisjoni kutsutud eksperdi ametikohal.

Ta on Hollandi Kuningliku Kunsti- ja Teaduste Akadeemia (KNAW) valitud liige ja eelmine asepresident, Ameerika Gerontoloogiaühingu liige ja Academia Europaea liige. Ta töötas aastatel 2018–2021 Rahvusvahelise Teadusnõukogu juhatuses.

Ta sai 2012. aastal ERC edasijõudnud uurija stipendiumi uurimisprojekti "Pered kontekstis" eest, mis keskendub viisidele, kuidas poliitika, majanduslik ja kultuuriline kontekst struktureerib perede vastastikust sõltuvust.

Otse sisu juurde